SOLLICITEREN

Sollicitatieprocedure opleiding tot sportarts

Om iedere sportarts in opleiding uitzicht te kunnen bieden op een mogelijke passende arbeidsplaats, is het aantal opleidingsplaatsen momenteel beperkt tot 7 per jaar.

Middels een sollicitatieprocedure wordt bepaald wie tot de opleiding wordt toegelaten. In Nederland zijn er op dit moment tien opleidingsplaatsen. Iedere opleidingsplaats heeft een eigen lokaal opleidingsbeleid welke is gebaseerd op het landelijk opleidingsplan Sportgeneeskunde.  

 

De procedure bestaat uit een schriftelijke sollicitatie gericht aan de Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS), gevolgd door sollicitatiegesprekken met sollicitatiecommissies van de opleidingsregio’s.

De sollicitatieprocedure staat open voor bevoegde artsen in Nederland met een goede beheersing van de Nederlandse taal, die bovenal gemotiveerd en enthousiast over het vak zijn.

 

De sollicitatieprocedure start in mei en de eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats in de maand oktober.

 

Het combineren van de opleiding met een promotietraject behoort tot de mogelijkheden. Klik hier voor meer informatie over deze zgn. ‘agiko-constructie’.

 

Schriftelijke sollicitatie

U kunt middels het online sollicitatieformulier solliciteren.

Tijdens het invullen van het formulier krijgt u de gelegenheid om uw uitgebreid CV te uploaden.

Uw sollicitatie dient uiterlijk 20 augustus a.s. in het bezit van de SBOS te zijn.

Eventuele vragen dient u per mail te richten aan SBOS@sportgeneeskunde.com t.a.v. mevrouw I. Uijterlinde.

Criteria kandidaten

 • Aantoonbare motivatie en enthousiasme om sportarts te worden.

 • Sollicitanten die een keuzecoschap Sportgeneeskunde hebben gedaan en/of agnio-ervaring in de sportgeneeskunde hebben, hebben een pré. Dit geldt ook voor sollicitanten die onderzoek op het terrein van de sportgeneeskunde hebben verricht.

 • Wat betreft de overige criteria, die overigens niet exact te formuleren zijn, kan men denken aan de volgende eigenschappen en vaardigheden: intellectuele vaardigheid, communicatieve en sociale vaardigheid, verbale vaardigheid, manuele vaardigheid, goede balans tussen praktische en wetenschappelijke oriëntatie, vaardigheid te kunnen functioneren in een complexe organisatie, zelfstandigheid, creativiteit, doortastendheid, proactieve houding, stressbestendigheid, algemene houding.

Procedure

 • De sollicitant maakt gebruik van een online sollicitatieformulier en heeft uiterlijk 20 augustus a.s het formulier volledig ingevuld (inclusief uitgebreid CV).  U ontvangt per mail een bevestiging van uw ontvangen sollicitatie.

 • Alle ingekomen sollicitaties worden door de SBOS doorgestuurd naar de zeven opleidingsregio’s die het komende jaar een aios-opleidingsplaats beschikbaar hebben.

 • Plaatsingskansen worden vergroot wanneer de sollicitant op het sollicitatieformulier aangeeft ‘geen voorkeur’ te hebben voor bepaalde opleidingsregio’s. Wel wordt aan de sollicitant gevraagd een voorkeursvolgorde ten aanzien van de regio’s op te geven. Hier wordt - indien mogelijk -  rekening mee gehouden bij de indeling van eventuele sollicitatiegesprekken.

 • Alleen indien een sollicitant op het sollicitatieformulier aangeeft beslist niet bij een specifieke opleidingsregio te willen solliciteren (door het niet op te nemen in de voorkeursvolgorde), wordt diens brief niet naar de betreffende opleidingsregio gestuurd.

 • De opleidingsregio’s worden niet geïnformeerd over de voorkeursvolgorde van opleidingsregio’s die de sollicitant opgeeft.

 • De opleidingsregio’s maken een voorkeursvolgorde ten aanzien van de sollicitanten en selecteren uit alle ontvangen brieven drie tot zes sollicitanten. De sollicitanten worden door de SBOS uitgenodigd  voor een gesprek.

 • De eerste ronde met sollicitatiegesprekken vindt voor alle opleidingsregio’s plaats op 1 dag op een centrale plaats in het land. In 2021 zijn de vastgestelde datum en locatie: dinsdag  12 oktober 2021 tussen 13.00-16.30 uur bij de SBOS te Bilthoven. Vertegenwoordigers van alle opleidingsregio’s die volgend jaar instroom hebben voeren op die dag de sollicitatiegesprekken met de door hun geselecteerde kandidaten.

 • Elk sollicitatiegesprek duurt maximaal 30 minuten.

 • Er worden tijdens de individuele sollicitatiegesprekken géén toezeggingen gedaan door de opleidingsregio’s.

 • Na afloop van de sollicitatiegesprekken wordt de sollicitant door een medewerker van de SBOS gevraagd of zijn/haar op het sollicitatieformulier opgegeven voorkeurvolgorde n.a.v. het sollicitatiegesprek is gewijzigd. Dit is niet van invloed op eventuele aanname maar maakt het voor de opleider gemakkelijker om de nieuwe aios te verdelen over de beschikbare opleidingsplekken.

 • Op 13 oktober 2021 worden alle sollicitanten gebeld door de SBOS of door een vertegenwoordiger van de opleidingsregio voor de uitslag van de sollicitatiegesprekken.

 • Als na deze eerste sollicitatieronde nog aios-opleidingsplaatsen beschikbaar zijn in bepaalde regio’s, wordt een tweede sollicitatieronde ingelast. Deze tweede ronde vindt plaats in de opleidingsregio’s zelf. De SBOS neemt contact op met de overgebleven kandidaten uit de eerste ronde om het vervolgtraject af te stemmen en hen te informeren over de datum voor de sollicitatiegesprekken in de tweede ronde.

Om u een zo goed mogelijke start te bieden zult u nadat u aangenomen bent in november de basiscursus sportgeneeskunde volgen. Deze cursus is een verplicht onderdeel van uw opleiding en vindt plaats op 18 tot en met 20 november. Houdt bij uw sollicitatie rekening met deze dagen.

Ondertussen is sportarts Suzanne Huurman werkzaam bij Real Madrid, maar hoe zag haar werkdag eruit toen ze nog in Nederland werkte?

Klik op het filmpje.