SOLLICITEREN

Sollicitatieprocedure opleiding tot sportarts

Om iedere sportarts in opleiding uitzicht te kunnen bieden op een mogelijke passende arbeidsplaats, is het aantal opleidingsplaatsen momenteel beperkt tot 7 per jaar.

Middels een sollicitatieprocedure wordt bepaald wie tot de opleiding wordt toegelaten. In Nederland zijn er op dit moment tien opleidingsplaatsen. Iedere opleidingsplaats heeft een eigen lokaal opleidingsbeleid welke is gebaseerd op het landelijk opleidingsplan Sportgeneeskunde.  

 

De procedure bestaat uit een schriftelijke sollicitatie gericht aan de Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS), gevolgd door sollicitatiegesprekken met sollicitatiecommissies van de opleidingsregio’s.

De sollicitatieprocedure staat open voor bevoegde artsen in Nederland met een goede beheersing van de Nederlandse taal, die bovenal gemotiveerd en enthousiast over het vak zijn.

 

De sollicitatieprocedure start in mei en de eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats in de maand oktober.

 

Het combineren van de opleiding met een promotietraject behoort tot de mogelijkheden. Klik hier voor meer informatie over deze zgn. ‘agiko-constructie’.

 

Schriftelijke sollicitatie

Je kunt middels het online sollicitatieformulier solliciteren. Tijdens het invullen van het formulier krijg je de gelegenheid om je uitgebreide CV te uploaden. Je sollicitatie dient uiterlijk 26 augustus a.s. in het bezit van de SBOS te zijn.

Heb je vragen, stuur dan een mail aan SBOS@sportgeneeskunde.com t.a.v. mevrouw I. Uijterlinde.

Criteria kandidaten

 • Aantoonbare motivatie en enthousiasme om sportarts te worden.

 • Sollicitanten die een keuzecoschap Sportgeneeskunde hebben gedaan en/of agnio-ervaring in de sportgeneeskunde hebben, hebben een pré. Dit geldt ook voor sollicitanten die onderzoek op het terrein van de sportgeneeskunde hebben verricht.

 • Wat betreft de overige criteria, die overigens niet exact te formuleren zijn, kun je denken aan de volgende eigenschappen en vaardigheden: intellectuele vaardigheid, communicatieve en sociale vaardigheid, verbale vaardigheid, manuele vaardigheid, goede balans tussen praktische en wetenschappelijke oriëntatie, vaardigheid te kunnen functioneren in een complexe organisatie, zelfstandigheid, creativiteit, doortastendheid, proactieve houding, stressbestendigheid, algemene houding.

Procedure

 • Alle ingekomen sollicitaties worden door de SBOS doorgestuurd naar de zeven opleidingsregio’s die het komende jaar een opleidingsplaats beschikbaar hebben.

 • Plaatsingskansen worden vergroot wanneer de sollicitant(e) op het sollicitatieformulier aangeeft ‘geen voorkeur’ te hebben voor bepaalde opleidingsregio’s. Wel wordt aan de sollicitant(e)  gevraagd een voorkeursvolgorde ten aanzien van de regio’s op te geven. Hier wordt – indien mogelijk – rekening mee gehouden bij de indeling van eventuele sollicitatiegesprekken.

 • Alleen indien een sollicitant(e) op het sollicitatieformulier aangeeft beslist niet bij een specifieke opleidingsregio te willen solliciteren (door het niet op te nemen in de voorkeursvolgorde), wordt de sollicitatiebrief niet naar die betreffende opleidingsregio gestuurd.

 • De opleidingsregio’s worden niet geïnformeerd over de voorkeursvolgorde van opleidingsregio’s die de sollicitant(e) opgeeft.

 • De opleidingsregio’s maken een voorkeursvolgorde ten aanzien van de sollicitanten en selecteren uit alle ontvangen brieven drie tot zes sollicitanten. De sollicitanten worden door de SBOS uitgenodigd voor een gesprek.

 • De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt voor alle opleidingsregio’s plaats op1 dag in Bilthoven. In 2022 zijn de vastgestelde datum en locatie: 

Dinsdag 11 oktober 2022 tussen 13.00 – 17.00 uur bij de SBOS te Bilthoven. Vertegenwoordigers van alle opleidingsregio’s die volgend jaar instroom hebben voeren op die dag de sollicitatiegesprekken met de door hen geselecteerde kandidaten.

 • Elk sollicitatiegesprek duurt maximaal 30 minuten.

 • Er worden tijdens de individuele sollicitatiegesprekken géén toezeggingen gedaan door de opleidingsregio’s

 • Na afloop van de sollicitatiegesprekken wordt de sollicitant(e)  door een medewerker van de SBOS gevraagd of zijn/haar op het sollicitatieformulier opgegeven voorkeursvolgorde n.a.v. het sollicitatiegesprek is gewijzigd. Dit is niet van invloed op eventuele aanname maar maakt het voor de opleider gemakkelijker om de nieuwe aios te verdelen over de beschikbare opleidingsplekken.

 • Op 12 oktober 2022 worden alle sollicitanten telefonisch door de SBOS of door een vertegenwoordiger van de opleidingsregio van de uitslag op de hoogte gebracht.

 • Als na deze eerste sollicitatieronde nog opleidingsplaatsen  beschikbaar zijn in bepaalde regio’s, wordt een tweede sollicitatieronde ingelast. Deze tweede ronde vindt plaats in de opleidingsregio’s zelf. De SBOS neemt contact op met de overgebleven kandidaten uit de eerste ronde om het vervolgtraject af te stemmen en hen te informeren over de datum voor de sollicitatiegesprekken in de tweede ronde.

Om je een zo goed mogelijke start te bieden zal je, nadat je aangenomen bent in november, de Basiscursus Sportgeneeskunde volgen. Deze cursus is een verplicht onderdeel van je opleiding en vindt plaats op 10, 11 en 12 november. Houd bij je sollicitatie rekening met deze dagen.

Sportarts Suzanne Huurman werkzaam in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Ook is zij werkzaam bij Real Madrid. Hoe haar werkdag eruit ziet in het ziekenhuis, zie je in deze video!