top of page

DE SPORTARTS

SPORTARTS

Als je kiest voor een toekomst als sportarts, kies je voor een jong en actief vak met vele mogelijkheden. Het werk van een sportarts is enorm gevarieerd en vergt een brede geneeskundige kennis. De opleiding bestaat o.a. uit klinische modules (cardiologie, pulmonologie, orthopedie), de praktijkleermodules sportgeneeskunde en een (landelijk) georganiseerd cursorisch deel, waarvan het fysiologieonderwijs een belangrijk onderdeel is.

Als sportarts kun je aan de slag in een sportmedische instelling (SMI) zoals een SportMedisch Adviescentrum (SMA) of een SportGeneeskundige Afdeling (SGA) in een ziekenhuis. Ook sportorganisaties zoals sportbonden en professionele (top)sportclubs bieden jou als sportarts uitdagend en afwisselend werk. Hierbij werk je intensief samen met (top)sporters en hun coaches, waarbij je veel reist en, niet te vergeten, fantastische sportieve hoogtepunten worden meebeleefd.

 

SPORTGENEESKUNDE

Sportgeneeskunde is het geneeskundig specialisme dat zich richt op het herstellen, waarborgen en bevorderen van de gezondheid van (potentiële) deelnemers aan sport en sportieve activiteiten. Ook richt het zich op het herstellen, waarborgen en bevorderen van de gezondheid van mensen met chronische aandoeningen door middel van sport en bewegen (exercise = medicine). Bij beiden wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de sportspecifieke belasting en belastbaarheid.

Om sportarts te kunnen worden dien je eerst de basisstudie geneeskunde te hebben afgerond. Daarna volgt een vierjarige medische vervolgopleiding Sportgeneeskunde.

 

Het werk van de sportarts bestaat o.a. uit: 

  • diagnosticeren en behandelen van problematiek en/of blessures van het bewegingsapparaat die door sport en bewegen zijn ontstaan of zich daarbij manifesteren;

  • casemanaging en/of consulentschap in de zorgketen voor de chronisch zieke patiënt
    (‘exercise = medicine’). Denk hierbij aan hart- long- en oncologiepatiënten;

  • het verrichten van (preventieve) sportmedische onderzoeken;

  • sportmedische begeleiding van teams en individuele sporters.

KERNTAKEN VAN DE SPORTARTS

De kracht van de sportarts ligt in het feit dat deze een analyse kan maken van de klacht, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de ontstaanswijze vaak multifactorieel bepaald is en - in het geval van een klacht van het bewegingsapparaat - als regel gepaard gaat met problematiek in de lichaamsketen (ketenproblematiek). Dit impliceert dat het therapeutisch handelen op meerdere niveaus gericht kan zijn. In de analyse en de behandeling van het probleem worden onder andere ook materiaal- en omgevingsadvies en psychische, sociale en cognitieve factoren meegenomen.

 

1. Diagnostiek, stellen prognose, behandeling en evaluatie van blessures van het houdings- en bewegingsapparaat die door sport of bewegen zijn ontstaan en/of zich daarbij manifesteren. Het merendeel van deze blessures betreft chronische overbelastingsblessures.

 

2. Diagnostiek, stellen prognose, behandeling en evaluatie van fysieke problematiek, een ander orgaansysteem dan het houdings- en bewegingsapparaat betreffende, die door sport of bewegen is ontstaan en/of zich daarbij manifesteert. 

 

3. Diagnostiek, stellen prognose, behandeling en evaluatie van (onbegrepen) algehele problematiek die door sport of bewegen is ontstaan en/of zich daarbij manifesteert. 

 

4. Casemanagement of consulentschap in de zorgketen voor de chronisch zieke patiënt waarbij sport en/of bewegen als onderdeel van de behandeling wordt ingezet.

 

5. Sportmedische onderzoeken. Verrichten van een (algemene en sportspecifieke) anamnese, lichamelijk onderzoek en

(sportspecifiek/aanvullend) onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat, het mcardiovasculaire systeem en de longen om een gericht en verantwoord beweeg- en sportadvies aan (beginnende) sporters te kunnen geven.

 

6. Sportmedische begeleiding. Sportmedische begeleiding heeft als uitgangspunt het bewaken c.q. optimaliseren van de

gezondheid en/of het prestatievermogen van de (top)sporter in het kader van sportbeoefening.

Het is een, in de tijd, continu proces van sportmedische zorg voor individuele sporters of groepen sporters.

 

Download het beroepsprofiel

bottom of page