top of page

OPLEIDING TOT SPORTARTS

OPLEIDING TOT SPORTARTS

Als je kiest voor een toekomst als sportarts, kies je voor een jong en actief vak met vele mogelijkheden. Het werk van een sportarts is enorm gevarieerd en vergt een brede geneeskundige kennis. De opleiding bestaat o.a. uit klinische modules (cardiologie, pulmonologie, orthopedie), de praktijkleermodules sportgeneeskunde en een (landelijk) georganiseerd cursorisch deel, waarvan het fysiologieonderwijs een belangrijk onderdeel is.

Als sportarts kun je aan de slag in een sportmedische instelling (SMI) zoals een SportMedisch Adviescentrum (SMA) of een SportGeneeskundige Afdeling (SGA) in een ziekenhuis. Ook sportorganisaties zoals sportbonden en professionele (top)sportclubs bieden jou als sportarts uitdagend en afwisselend werk. Hierbij werk je intensief samen met (top)sporters en hun coaches, waarbij je veel reist en, niet te vergeten, fantastische sportieve hoogtepunten worden meebeleefd.


Om sportarts te kunnen worden dien je eerst de basisstudie geneeskunde te hebben afgerond. Daarna volgt een vierjarige medische vervolgopleiding Sportgeneeskunde. De Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS) regelt alle organisatorische zaken met betrekking tot het opleiden van aios-Sportgeneeskunde. De SBOS zorgt voor de werving van sollicitanten voor de opleiding tot sportarts en het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. De aios sportgeneeskunde zijn gedurende hun opleiding in dienst van de SBOS.
De SBOS sluit met elke opleidingsinrichting sportgeneeskunde een opleidingsovereenkomst af met betrekking tot de rechtspositie van de aios-sportgeneeskunde gedurende de opleiding in de opleidingsinrichting enerzijds en de financiële afspraken tussen de SBOS en de opleidingsinrichting aangaande de door de aios-sportgeneeskunde verrichte werkzaamheden, anderzijds.
De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de opleiding ligt bij de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG). Een concilium, samengesteld uit opleiders betrokken bij de opleiding tot sportarts, draagt zorg voor (aanpassing van) het opleidingsplan, de implementatie daarvan in de praktijk en de inhoudelijke afstemming tussen de diverse opleidingsinstellingen.

OPBOUW OPLEIDING TOT SPORTARTS

 

 

 

 

 

 

 

 

OPLEIDINGREGIO'S

De aios-Sportgeneeskunde vullen het praktijkdeel van hun opleiding in één van de tien opleidingsinstellingen in drie regio's in. De opleiding start overal op 1 januari. Klik op een regio om meer over deze opleidingsregio te lezen: 

Opleidingsregio’s Amersfoort/Baarn, Geldrop en Zwolle hebben geen instroom in 2025.

Regio Noord-Oost

 

Regio Zuid

Regio West

LANDELIJKE OPLEIDINGSPLAN SPORTGENEESKUNDE

Het landelijke opleidingsplan Sportgeneeskunde voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de modernisering van de medische vervolgopleidingen. Hierbij ligt het accent op ‘leren in de praktijk’ en worden scholings-, beoordelings- en toetsingsmomenten aangeboden op basis van beschreven competenties en eindtermen. De voortgang van de aios wordt vastgelegd in een uitgebreid E-Portfolio.

VERDIEPINGSSTAGES SPORTGENEESKUNDE

 

CURSORISCH ONDERWIJS

De SBOS organiseert het landelijk verplicht cursorisch onderwijs voor de AIOS-Sportgeneeskunde op het gebied van o.a. Inspanningsfysiologie, Trainingsfysiologie, Pulmonologie, Beeldvormende technieken, Sportrecht, Mediatraining, Sport-

psychologie en cursussen Sportmedische aspecten van diverse sporttakken. Dit onderwijs wordt verspreid over de opleidingsjaren aangeboden.

AGIKO REGELING
De AGIKO-regeling binnen de opleiding tot sportarts wordt gesteund door zowel de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) als door de Stichting Beroepsopleiding tot Sportarts (SBOS). Lees meer over de Agiko-regeling (PDF). 

tabel 4.png
bottom of page