SOLLICITATIEPROCEDURE

SOLLICITATIE (sluitingsdatum is verlengd tot 24 september 2020!)

Je solliciteert middels het sollicitatieformulier. Dit dient, samen met een uitgebreid CV, uiterlijk 24 september in het bezit van de SBOS te zijn.

 

CRITERIA KANDIDATEN

 • Aantoonbare motivatie en enthousiasme om sportarts te worden.

 • Sollicitanten die een keuzecoschap Sportgeneeskunde hebben gedaan en/of agnio-ervaring in de sportgeneeskunde hebben, hebben een pré. Dit geldt ook voor sollicitanten die onderzoek op het terrein van de sportgeneeskunde hebben verricht.

 • Wat betreft de overige criteria, die overigens niet exact te formuleren zijn, kan men denken aan de volgende eigenschappen en vaardigheden: intellectuele vaardigheid, communicatieve en sociale vaardigheid, verbale vaardigheid, manuele vaardigheid, goede balans tussen praktische en wetenschappelijke oriëntatie, vaardigheid te kunnen functioneren in een complexe organisatie, zelfstandigheid, creativiteit, doortastendheid, proactieve houding, stressbestendigheid, algemene houding.

 

PROCEDURE
De sollicitant maakt gebruik van het digitale sollicitatieformulier en dit dient uiterlijk 24 september 2020 in ons bezit te zijn. 

 • Alle ingekomen sollicitaties worden door de SBOS doorgestuurd naar de zeven opleidingsregio’s die het komende jaar een aios-opleidingsplaats beschikbaar hebben.

 • Plaatsingskansen worden vergroot wanneer de sollicitant op het sollicitatieformulier aangeeft ‘geen voorkeur’ te hebben voor bepaalde opleidingsregio’s. Wel wordt aan de sollicitant gevraagd een voorkeursvolgorde ten aanzien van de regio’s op te geven. Hier wordt - indien mogelijk -  rekening mee gehouden bij de indeling van eventuele sollicitatiegesprekken.

 • Alleen indien een sollicitant op het sollicitatieformulier aangeeft beslist niet bij een specifieke opleidingsregio te willen solliciteren (door het niet op te nemen in de voorkeursvolgorde), wordt diens brief niet naar de betreffende opleidingsregio gestuurd.

 • De opleidingsregio’s worden niet geïnformeerd over de voorkeursvolgorde van opleidingsregio’s die de sollicitant opgeeft.

 • De opleidingsregio’s maken een voorkeursvolgorde ten aanzien van de sollicitanten en selecteren uit alle ontvangen brieven drie tot zes sollicitanten. De sollicitanten worden door de SBOS uitgenodigd  voor een gesprek.

 • De eerste ronde met sollicitatiegesprekken vindt voor alle opleidingsregio’s plaats op 1 dag op een centrale plaats in het land. In 2020 zijn de vastgestelde datum en locatie: dinsdag op 13 oktober 2020 van 13.00 – 16.30 uur bij de SBOS te Bilthoven. Vertegenwoordigers van alle opleidingsregio’s die volgend jaar instroom hebben voeren op die dag de sollicitatiegesprekken met de door hun geselecteerde kandidaten.

 • Elk sollicitatiegesprek duurt maximaal 30 minuten.

 • Er worden tijdens de individuele sollicitatiegesprekken géén toezeggingen gedaan door de opleidingsregio’s.

 • Na afloop van de sollicitatiegesprekken wordt de sollicitant door een medewerker van de SBOS gevraagd of zijn/haar op het sollicitatieformulier opgegeven voorkeurvolgorde n.a.v. het sollicitatiegesprek is gewijzigd. Dit is niet van invloed op eventuele aanname maar maakt het voor de opleider gemakkelijker om de nieuwe aios te verdelen over de beschikbare opleidingsplekken.

 • Op 14 oktober 2020 worden alle sollicitanten gebeld door de SBOS of door een vertegenwoordiger van de opleidingsregio voor de uitslag van de sollicitatiegesprekken.

 • Als na deze eerste sollicitatieronde nog aios-opleidingsplaatsen beschikbaar zijn in bepaalde regio’s, wordt een tweede sollicitatieronde ingelast. Deze tweede ronde vindt plaats in de opleidingsregio’s zelf. De SBOS neemt contact op met de overgebleven kandidaten uit de eerste ronde om het vervolgtraject af te stemmen en hen te informeren over de datum voor de sollicitatiegesprekken in de tweede ronde.

 

PROCEDURE TWEEDE SOLLICITATIERONDE

 • Opnieuw zullen kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij andere opleidingsregio’s.

 • Er worden tijdens/na de individuele sollicitatiegesprekken géén toezeggingen gedaan door de opleidingsregio’s.

 • Na deze tweede sollicitatieronde geeft elke opleidingsregio haar voorkeursvolgorde ten aanzien van de kandidaten n.a.v. de sollicitatiegesprekken door aan de SBOS.

 • Alleen indien meerdere opleidingsregio's dezelfde voorkeurskandidaat opgeven, wordt door de SBOS bij de betreffende sollicitant gevraagd of zijn/haar op het sollicitatieformulier opgegeven voorkeurvolgorde n.a.v. het sollicitatiegesprek is gewijzigd.

 • Vervolgens wordt door de SBOS daar waar mogelijk definitief gematcht: eerste voorkeur regio bij eerste voorkeur sollicitant. Vervolgens tweede, resp. derde voorkeuren.

 • De sollicitanten die na deze tweede ronde een opleidingsplaats hebben verkregen, worden daarvan op de hoogte gesteld door de SBOS of door een vertegenwoordiger van de opleidingsregio

 • De SBOS of een vertegenwoordiger van de opleidingsregio neemt  eveneens contact op met de overige sollicitanten die in de tweede ronde een sollicitatiegesprek hebben gehad om ze mede te delen dat de keuze niet op hen gevallen is.

 

ALGEMEEN

 • Sollicitanten die niet zijn uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek worden daarover op de hoogte gesteld door de SBOS.

 • Een sollicitant kan drie maal bij de SBOS solliciteren voor een opleidingsplaats. Daarna is er geen mogelijkheid meer tot solliciteren.
   

STICHTING BEROEPSOPLEIDING TOT SPORTARTS (SBOS)

CONTACT

SNEL NAAR

Sportartsworden.nl is een initiatief van de SBOS.
De SBOS regelt alle organisatorische zaken met betrekking tot het opleiden van aios-Sportgeneeskunde. De SBOS zorgt voor de werving van sollicitanten voor de opleiding tot sportarts en het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. 
Ga naar SBOS organisatie.
Privacybeleid Sportartsworden.nl

Telefoon 030-2252290

sbos@sportgeneeskunde.com

Bezoekadres:

Professor Bronkhorstlaan 26  Bilthoven

Privacystatement