top of page

SOLLICITATIEPROCEDURE

SOLLICITATIES 2023

Je solliciteert via het sollicitatieformulier. Dit dient, samen met een uitgebreid CV, uiterlijk 2 september 2023 in het bezit van de SBOS te zijn.

 

CRITERIA KANDIDATEN

 • Aantoonbare motivatie en enthousiasme om sportarts te worden.

 • Sollicitanten die een keuzecoschap Sportgeneeskunde hebben gedaan en/of agnio-ervaring in de sportgeneeskunde hebben, hebben een pré. Dit geldt ook voor sollicitanten die onderzoek op het terrein van de sportgeneeskunde hebben verricht.

 • Wat betreft de overige criteria, die overigens niet exact te formuleren zijn, kun je denken aan de volgende eigenschappen en vaardigheden: intellectuele vaardigheid, communicatieve en sociale vaardigheid, verbale vaardigheid, manuele vaardigheid, goede balans tussen praktische en wetenschappelijke oriëntatie, vaardigheid te kunnen functioneren in een complexe organisatie, zelfstandigheid, creativiteit, doortastendheid, proactieve houding, stressbestendigheid, algemene houding.

PROCEDURE

De sollicitant maakt gebruik van het digitale sollicitatieformulier en dit dient uiterlijk 2 september 2023 in ons bezit te zijn.

 • Alle ingekomen sollicitaties worden door de SBOS doorgestuurd naar de zeven opleidingsregio’s die het komende jaar een opleidingsplaats beschikbaar hebben.

 • Plaatsingskansen worden vergroot wanneer de sollicitant(e) op het sollicitatieformulier aangeeft ‘geen voorkeur’ te hebben voor bepaalde opleidingsregio’s. Wel wordt aan de sollicitant(e)  gevraagd een voorkeursvolgorde ten aanzien van de regio’s op te geven. Hier wordt – indien mogelijk – rekening mee gehouden bij de indeling van eventuele sollicitatiegesprekken.

 • Alleen indien een sollicitant(e) op het sollicitatieformulier aangeeft beslist niet bij een specifieke opleidingsregio te willen solliciteren (door het niet op te nemen in de voorkeursvolgorde), wordt de sollicitatiebrief niet naar die betreffende opleidingsregio gestuurd.

 • De opleidingsregio’s worden niet geïnformeerd over de voorkeursvolgorde van opleidingsregio’s die de sollicitant(e) opgeeft.

 • De opleidingsregio’s maken een voorkeursvolgorde ten aanzien van de sollicitanten en selecteren uit alle ontvangen brieven drie tot zes sollicitanten. De sollicitanten worden door de SBOS uitgenodigd voor een gesprek.

 • De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt voor alle opleidingsregio’s plaats op1 dag in Bilthoven. In 2023 zijn de vastgestelde datum en locatie: Dinsdag 10 oktober 2023 tussen 13.00 – 16.30 uur bij de SBOS te Bilthoven. Vertegenwoordigers van alle opleidingsregio’s die volgend jaar instroom hebben voeren op die dag de sollicitatiegesprekken met de door hen geselecteerde kandidaten.

 • Elk sollicitatiegesprek duurt maximaal 30 minuten.

 • Er worden tijdens de individuele sollicitatiegesprekken géén toezeggingen gedaan door de opleidingsregio’s

 • Na afloop van de sollicitatiegesprekken wordt de sollicitant(e)  door een medewerker van de SBOS gevraagd of zijn/haar op het sollicitatieformulier opgegeven voorkeursvolgorde n.a.v. het sollicitatiegesprek is gewijzigd. Dit is niet van invloed op eventuele aanname maar maakt het voor de opleider gemakkelijker om de nieuwe aios te verdelen over de beschikbare opleidingsplekken.

 • Op 11 oktober 2023 worden alle sollicitanten telefonisch door de SBOS of door een vertegenwoordiger van de opleidingsregio van de uitslag op de hoogte gebracht.

 • Als na deze eerste sollicitatieronde nog opleidingsplaatsen beschikbaar zijn in bepaalde regio’s, wordt een tweede sollicitatieronde ingelast. Deze tweede ronde vindt plaats in de opleidingsregio’s zelf. De SBOS neemt contact op met de overgebleven kandidaten uit de eerste ronde om het vervolgtraject af te stemmen en hen te informeren over de datum voor de sollicitatiegesprekken in de tweede ronde.
   

bottom of page