top of page

SOLLICITATIEPROCEDURE

Leuk dat je op het punt staat om te solliciteren voor de opleiding Sportgeneeskunde. 

 

In het kort

 • Stuur je CV en een motivatie brief waarom je graag sportarts wil worden.

 • Zorg dat je CV en motivatiebrief uiterlijk 23 augustus 2024 in ons bezit zijn.

 • Mail je CV en motivatiebrief naar SBOS@sportgeneeskunde.com.

 

Waar moet je aan voldoen?

 • Aantoonbare motivatie en enthousiasme om sportarts te worden.

 • Sollicitanten die een keuzecoschap Sportgeneeskunde hebben gedaan en/of agnio-ervaring in de sportgeneeskunde hebben, hebben een pré. Dit geldt ook voor sollicitanten die onderzoek op het terrein van de sportgeneeskunde hebben verricht.

 • Wat betreft de overige criteria, die overigens niet exact te formuleren zijn, kun je denken aan de volgende eigenschappen en vaardigheden: intellectuele vaardigheid, communicatieve en sociale vaardigheid, verbale vaardigheid, manuele vaardigheid, goede balans tussen praktische en wetenschappelijke oriëntatie, vaardigheid te kunnen functioneren in een complexe organisatie, zelfstandigheid, creativiteit, doortastendheid, proactieve houding, stressbestendigheid, algemene houding.

Sollicitatieprocedure

 • Alle ingekomen sollicitaties worden door de SBOS doorgestuurd naar de zeven opleidingsregio’s die het komende jaar een opleidingsplaats beschikbaar hebben.

 • Plaatsingskansen worden vergroot als je in je motivatiebrief aangeeft ‘geen voorkeur’ te hebben voor bepaalde opleidingsregio’s. Wel wordt aan je gevraagd een voorkeursvolgorde op te geven ten aanzien van de regio’s. Hier wordt – indien mogelijk – rekening mee gehouden bij de indeling van eventuele sollicitatiegesprekken.

 • Alleen indien je op het sollicitatieformulier aangeeft beslist niet bij een specifieke opleidingsregio te willen solliciteren (door het niet op te nemen in de voorkeursvolgorde), wordt de sollicitatiebrief niet naar die betreffende opleidingsregio gestuurd.

 • De opleidingsregio’s worden niet geïnformeerd over de voorkeursvolgorde van opleidingsregio’s die je opgeeft.

 • De opleidingsregio’s maken een voorkeursvolgorde ten aanzien van de sollicitanten en selecteren uit alle ontvangen brieven drie tot zes sollicitanten. De sollicitanten worden door de SBOS uitgenodigd voor een gesprek.

 • De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt voor alle opleidingsregio’s plaats op1 dag in Bilthoven. In 2024 is de vastgestelde datum en locatie: Dinsdag 8 oktober 2024 tussen 13.00 – 16.30 uur bij de SBOS te Bilthoven. Vertegenwoordigers van alle opleidingsregio’s die volgend jaar instroom hebben voeren op die dag de sollicitatiegesprekken met de door hen geselecteerde kandidaten.

 • Elk sollicitatiegesprek duurt maximaal 30 minuten.

 • Er worden tijdens de individuele sollicitatiegesprekken géén toezeggingen gedaan door de opleidingsregio’s

 • Na afloop van de sollicitatiegesprekken word je door een medewerker van de SBOS gevraagd of je op het sollicitatieformulier opgegeven voorkeursvolgorde n.a.v. het sollicitatiegesprek is gewijzigd. Dit is niet van invloed op eventuele aanname maar maakt het voor de opleider gemakkelijker om de nieuwe aios te verdelen over de beschikbare opleidingsplekken.

 • Op 9 oktober 2024 worden alle sollicitanten telefonisch door de SBOS of door een vertegenwoordiger van de opleidingsregio van de uitslag op de hoogte gebracht.

 • Als na deze eerste sollicitatieronde nog opleidingsplaatsen beschikbaar zijn in bepaalde regio’s, wordt een tweede sollicitatieronde ingelast. Deze tweede ronde vindt plaats in de opleidingsregio’s zelf. De SBOS neemt contact op met de overgebleven kandidaten uit de eerste ronde om het vervolgtraject af te stemmen en hen te informeren over de datum voor de sollicitatiegesprekken in de tweede ronde.

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie vragen? Stuur gerust een mail naar Ilona Uijterlinde: ilona.uijterlinde@sportgeneeskunde.com

bottom of page